Lemvig Arkitektkontor

Lemvig Arkitektkontor
v/ Claus Pedersen
Industrivej 53
7620 Lemvig

Tlf. 96630599 mobil 40275099
cp@lemvig-arkitektkontor.dk

Certificeret firma iht. Iso9001 for udførelse af energimærker og underlagt Byggeriets Kvalitetskontrol.

 


FAKTA om tilstandsrapporten

Hvad er en tilstandsrapport?

Tilstandsrapporten er det helt centrale dokument for parterne i en hushandel.

Som sælger har du ansvaret for fejl og mangler ved huset i op til 10 år efter salget. Men du kan blive fritaget for dette ansvar ved at præsentere køberen af dit hus for en tilstandsrapport og et tilbud om ejerskifteforsikring, hvor du skal betale halvdelen af forsikringspræmien.

En tilstandsrapport er ikke en rapport over husets samlede tilstand, se "bygningsrådgivning", men en skadesrapport, som sammenligner huset med et tilsvarende hus af samme stand og alder.

En tilstandsrapport må ved overdragelse til køber højest være seks måneder gammel, såfremt sælger skal frigøres for ansvaret for skader. Hvis rapporten er ældre, skal den fornyes.

 

Hvad får du?
 • Grundig, faglig gennemgang af din bolig
 • Mundtlig vurdering efter besigtigelsen
 • Skriftlig tilstandsrapport efter gældende retningslinier
 • Mulighed for at tegne ejerskifteforsikring hos forsikringsselskab
 •  

  Pris og bestilling

  For pris ring og hør nærmere
  Prisen afhænger bl.a. af størrelsen på dit hus og om du samtidig ønsker at få lavet et Energimærke

  Kontakt os på 96 63 05 99
  cp@lemvig-arkitektkontor.dk

   


  Tilstandsrapport

  En tilstandsrapport er en samlet skriftlig vurdering

  af en bygnings skader. En bygningssagkyndig gennemgår

  bygningen og noterer i tilstandsrapporten,

  hvor bygningens tilstand er dårligere end tilsvarende

  bygninger på samme alder.

   

  Hvor alvorlig er en skade?

  En bygningssagkyndig giver hver skade,

  og tegn på skade, en karakter,

  der svarer til skadens alvor.

  • Ingen bemærkninger (IB)

  • Kosmetiske skader (K0)

  • Mindre alvorlige skader (K1) - Bla mindre revner i sokkel/mur

  • Alvorlige skader (K2) - Skader på enkeltstående bygningdele.

  • Kritiske skader (K3) - Dette er forhold, som gør at hvis skaden ikke repareres

  vil det kunne give følgeskader på andre bygningsdele

  • Bør undersøges nærmere (UN) - Forhold som ikke umiddelbart kan afgøres på stedet.

   

  Vær opmærksom på, at karakteren er en byggeteknisk

  vurdering. Den er ikke udtryk for, hvor

  meget det vil koste, at udbedre en skade.

   

  En tilstandsrapport er ingen garanti

  Der kan være skader i et hus, som den sagkyndige

  ikke har mulighed for at opdage, og som derfor

  ikke vil være nævnt, i tilstandsrapporten.

  Årsagen er, at den sagkyndige som hovedregel

  kun må vurdere bygningens tilstand ud fra det,

  han, umiddelbart, kan se.

   

  Sælgers oplysninger til tilstandsrapporter

  Som en integreret del af tilstandsrapporten indgår sælgers oplysninger om ejendommen. F.eks. om tidligere udførte reparationer samt viderebringelse af reel viden om skader der måtte være på salgstidspunktet. Sælger er således ikke fritaget for sin loyale oplysningspligt.

   

  Fornyelse af tilstandsrapport

  Ved indgåelse af købsaftale må tilstandsrapporten højst være 6 måneder gammel. Herefter betragtes den som forældet og skal fornyes. Dette gøres til en reduceret pris.

  Vi foretager en gratis genbesigtigelse af ejendommen, hvis den bestilles inden udløbet af de 6 måneder.