Lemvig Arkitektkontor

Lemvig Arkitektkontor
v/ Claus Pedersen
Industrivej 53
7620 Lemvig

Tlf. 96630599 mobil 40275099
cp@lemvig-arkitektkontor.dk

Certificeret firma iht. Iso9001 for udførelse af energimærker og underlagt Byggeriets Kvalitetskontrol.

 


Energimærke
(lovpligtig)

Ved nybyggeri

Ved nybyggeri skal der altid udføres energimærke førend byggeriet kan færdigmeldes til kommunen og ibrugtagningstilladelse kan gives.

Energimærket er en kontrol af den energirammeberegning der blev lavet da huset blev projekteret og fik byggetilladelse – samt en kontrol af om husets isolering og husets tekniske installationer (vand, varme, ventilation) svarer til det som myndighederne har givet byggetilladelse til.

Prisen for et energimærke til et nybygget enfamiliehus vil typisk være 4.500 kr incl moms, hvis der foreligger energirammeberegning samt tegninger til byggeriet.

 

Ved salg af bolig

Ved salg af bolig skal der altid udføres energimærke (hvis da huset, ikke har et sådant i forvejen) – et energimærke gælder for huset i 10 år.

Energimærket giver køberen mulighed for at vurdere boligens energitilstand, før der skrives under på papirerne. Energimærket hjælper også med gode råd om, hvordan der kan spares på energi- og vandforbrug. På den måde gavner energimærket både miljøet og den nye husejers pengepung.